Idekatalog

Emneområder og idekatalog


Bliv inspireret af nedenstående. Så kan vi i fælleskab tilrettelægge kurset som I ønsker det.


Nyeste forskning


Præsentaion af den sidste nye forskning. Hvad kan bruges til vores patienter, og hvordan skal det fortolkes?’


Den kliniske undersøgelse


Hvad er der evidens for, og hvad er god praksis? Hvordan får vi et godt "work flow"?


Screening


Screeningsteknikker - hvordan og hvilke skal vi vælge?

Hvordan får jeg overblik?

Konservativ vs opererede skulderpatienter


Hvordan undersøges den konservative og den opererede skulderpatient? Er der forskel?
Vurdering


Hvilke patienter kan jeg selv behandle, og hvilke bør henvises til videre udredning?Skulderoperationer


Hvad må vi? Hvad siger forskningen? Hvad "siger" de kliniske retningslinjer? Hvad er prognosen?
Patologi vs morfologi


Smerter, inflammation og vævsheling – hvad bør vi vide?

Skulderdiagnoser og patologi - hvad har betydning for patienten?


Behandlingsstrategier


Hvilke skal vi anvende for henholdvist den opererede og den konservative skulderpatient? Hvordan er evidensen?


Senetræning


Rotator cuff tendinopati/ rotator cuff relaterede skuldersmerter - Hvordan stiller vi diagnosen, og hvordan behandler vi?

Øvelsesterapi og dosis


Hvordan forholder vi os til progrediering, regression, dosis og "loadmanagement"?

Rehabilitering - hvad gør vi hvis der er problemer?


Funktion og smerter


Hvordan tilrettelægger vi genoptræningen ud fra patientens funktionsniveau og smerteproblematik?Kommunikation


Hvordan informeres, vejledes og motiveres patienten til aktivering og træning? 

Formidling om patologi


Hvilke "patologier" har betydning for patienten? Hvordan formidles det på den rigtige måde? Hvad er nocebo, og hvordan undgår vi det?


Biomekanisk analyse


Er det forældet? Eller er der fortsat noget vi kan bruge? Er der dysfunktioner som bør korrigeres? I så fald hvilke?


Symptom modificerende procedure


Kan skulder modificerende procedure optimere træningen? Hvis ja, hvordan?

Manuel terapi


Hvilke manuelle teknikker kan evt. give smertelindring og undersøtte den aktive behandling? Best Practice vs evidens.


Tape-teknikker og termoterapi


Kan det forsat bruges, hvis ja, hvordan? Hvad siger forskningen?Workshop


I kan eksempelvis indkalde nogle af jeres patienter så opbygningen af undervisningen kan tage udgangspunkt i deres problemstillinger