Kursusindhold hos mig

Emner og indhold


Nedenstående er de emner vi kommer ind på i løbet af de 2 dage på mit kursus i Kolding.

NYESTE FORSKNING 

Præsentation af den sidste nye forskning indenfor skulderbehandling. Hvad kan bruges til vores patienter, og hvordan skal det fortolkes?


DEN KLINISKE UNDERSØGELSE 

Hvordan får jeg et godt "work flow"? Hvad fortæller evidensen mig, og hvordan får jeg overblik? Kan den kliniske undersøgelse, incl. diverse test forsat bruges? Hvis ja, hvordan? Hvordan og hvilke screeningsteknikker skal jeg vælge?


GRUNDLÆGGENDE SKULDERDIAGNOSER 

Hvordan får jeg overblik?

Hvilke "patologier" har betydning for patienten? Og hvordan formidles informationen til patienten på den rigtige måde?


KLINISK VURDERING 

Hvilke patienter kan jeg selv behandle, og hvilke patienter bør henvises til videre udredning?


BIOMEKANISK ANALYSE 

Er det forældet? Eller er der forsat noget vi kan bruge? Er der dysfunktioner som bør "korrigeres"? I såfald hvilke?

ROTATOR CUFF TENDINOPATI/RCRSP

Hvordan stiller vi diagnosen, og hvordan behandler vi? Senetræning - hvad er det?


BEHANDLINGSSTRATEGIER 

Hvordan tilrettelægger vi genoptræningen ud fra patientens funktionsnedsættelse og smerteproblematik? Hvordan genskaber vi funktion, når patienten har smerter?


TRÆNING OG ØVELSESTERAPI 

Progrediering, regression, dosis og "loadmanagement".


KOMMUNIKATION 

Hvordan informeres, vejledes og motiveres patienten til aktivering og træning? Hvad er nocebo, og hvordan undgår vi det?


SYMPTOM MODIFICERENDE PROCEDURE 

Og andre teknikker, som måske kan optimere træningen. Kan de bruges? Og hvordan?


MANUELLE TEKNIKKER OG ANDET 

Termoterapi og tape-teknikker - Hvilke passive interventioner kan vi fortsat argumentere for? Hvilke manuelle teknikker kan evt. give smertelindring og understøtte den aktive behandling?


CASES OG VIDEO 

Præsentation af forskellige cases med video og billede eksempler indgår i undervisningen. 

VIDEO TIL INSPIRATION


På de 2 dage vil jeg forsøge at besvare mange af de spørgsmål jeg er blevet stillet igennem årene som underviser. I nedenstående videoklip er nogle af de hyppigst stillede spørgsmål.