Webinar

Webinar for 350 kr.

Fra evidens til praksis


Indhold

Aftenens tema er, hvordan vi som behandlere kan anvende forskningen i daglig praksis. I løbet af aftenen vil følgende emner blive behandlet: Hvordan får vi overblik?, Hvad er der konsensus om vedr. klinisk skulderundersøgelse, og hvad fortæller evidensen os omkring behandling af de mest gængse skulderdiagnoser.


Hvad får du ud af webinaret?

Evidens baseret vidensformidling af høj kvalitet, med vejledning i “Best Practice”. Jeg er 100% åben om, hvad der er evidens for, og hvad jeg bruger i min formidling til dig. 

Webinaret er lagt an på at være lavpraktisk uden overkomplicerede biomekaniske analyser. Du får brugbar viden med dig til dit daglige arbejde.


Dato

Torsdag den 4. februar 2021, kl. 17.00 - 20.00


Pris

350 kr. Indbetales på reg. nr. 9559 konto nr. 0724283799. Prisen inkluderer

eftersendelse af vigtige handouts. Mere om dette på webinaret. Hvis du efter webinaret tilmelder dig mit 2 dages skulderkursus den 6. - 7. marts 2021 i Kolding, fratrækkes de 350 kr. ved tilmeldingen til kurset.


Tilmelding

Email: info@skulderkurser.dk

Kun 25 deltagere.

Aftenens program

16.50 - 17.00:   Zoom venterum

17.00 - 17.40:   Introduktion

17.40 - 17.50:   Spørgsmål fra jer

17.50 - 18.20:   Overblik og undersøgelse

18.20 - 18.40:   Pause

18.40 - 19.10:    Skulderproblemstillinger

19.10 - 19.30:    Spørgsmål og videocase

19.30 - 20.00:  Udredning og afrunding


Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og læger med interesse for og arbejdsområde indenfor emnet. 

Praktiske informationer

Webinaret afholdes via Zoom. 

Efter din tilmelding mailer jeg praktiske anvisninger til dig.